Met je kop uit het zand

AanZ betrekt de burger bij uw plannen

Hoe krijgt u als gemeente draagvlak voor uw plannen? Hoe regelt u inspraak? Hoe krijgt u burgers nu echt betrokken bij het gemeentelijke beleid?

AanZ slaat de brug naar burgers en begeleidt uw inspraak- of samenspraakproces

Help ik participeer!

AanZ begeleidt leertrajecten van burgerparticipatie en overheidsparticipatie

Burgerinitiatieven, bestuurlijke vernieuwing, interactieve beleidsvorming, loslaten en co-creatie ….

Minder eenvoudig dan het lijkt. Hoe bereik ik burgers en cliënten? Wie bepaalt hier eigenlijk de agenda?

AanZ helpt u op weg, laat burgers en cliënten samen met u de agenda bepalen, helpt u signalen van burgers en cliënten te verzamelen en uw rol als overheid te bepalen in complexe co-creatieprocessen