0345 531669 / 06 51967187|info@aanz.org

Nieuws

/Nieuws/

Kwaliteit vanuit cliëntenperspectief

Door Catrinus Egas   Wat is kwaliteit van beleid en dienstverlening? En wie bepaalt dat? Tot nog toe was het een zaak van bestuurders en managers. Het wordt tijd dat cliënten (en burgers) hun eigen opvatting van kwaliteit formuleren en daarover in dialoog gaan met bestuurders en dienstverleners.   Er waait een nieuwe wind door [...]

By |2017-06-22T06:42:13+01:00september 2nd, 2016|Geen categorie|0 Comments

Bestuurlijke vernieuwing, een casus

  Door Catrinus Egas, mei 2015   De gemeenteraad van gemeente X besloot op interactieve wijze met de lokale samenleving beleid te formuleren en – op het terrein van kunst en cultuur – de uitvoering daarvan uit handen te geven aan de lokale samenleving. Het proces en de consequenties daarvan voor de eigen positie en [...]

By |2015-05-11T14:00:58+01:00mei 11th, 2015|Geen categorie|0 Comments

In Dialoog: van klagen naar kansen

In co-creatie met burgers en cliënten Door Catrinus Egas Maart 2015 Een vruchtbare dialoog kan alleen ontstaan als er commitment is bij het proces en de uitkomsten daarvan én als er oog is voor de verschillende perspectieven en belangen van waaruit de deelnemers naar de werkelijkheid en naar oplossingen kijken. Die verschillen zijn nodig om [...]

By |2015-05-12T12:48:54+01:00maart 12th, 2015|Geen categorie|0 Comments

(cliënten)participatie vraagt om een ruimere context

Door Catrinus Egas November 2002, maar nog even actueel Er is nog weinig visie op cliëntenparticipatie ontwikkeld. Het is vrijwel niet gefaciliteerd en blijft vooralsnog hangen in een ritueel overleg met marginaal commentaar van cliënten op het beleid en de uitvoering. De ontwikkeling is erg afhankelijk van enkele sterke cliënten aan de ene kant en [...]

By |2017-06-22T06:42:13+01:00maart 3rd, 2015|Geen categorie|0 Comments

Gemeenten en burgers aan zet

Naar een praktijk van interactieve beleidsvorming en creatieve arrangementen Een artikel uit 2004 nog even actueel!   Door Catrinus Egas De verzorgingsstaat wordt grondig gereviseerd. We zien daarvan de uitwerking al op tal van terreinen in het publieke domein: sociale zekerheid, zorg, maatschappelijke zorg, wonen. Het uitgangspunt is een terugtredende overheid, versterking van de ‘civil [...]

By |2015-02-26T15:43:38+01:00februari 25th, 2015|publicaties|0 Comments

Ketens, netwerken en cliëntenparticipatie

Verkenningen vanuit de sociale zekerheid Een artikel uit 2003, alsof het gisteren geschreven was!   Door Catrinus Egas De kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteitsmanagement krijgen momenteel veel aandacht, maar kwaliteit is geen eenduidig begrip en vraagt nadere formulering. Helaas worden cliënten daarbij meestal niet betrokken. Het is essentieel dat niet de organisatie (inrichting) en [...]

By |2015-02-26T15:45:58+01:00februari 24th, 2015|blog|0 Comments

Burgerperspectief op kwaliteit

Door Catrinus Egas Patiëntenorganisaties houden zich in toenemende mate bezig met kwaliteit van zorg, in de breedste zin van het woord. Daarnaast houden een aantal patiëntenorganisaties zich ook bezig met de kwaliteit van verzekeringsgeneeskundige en, breder, sociaal medische beoordeling. Het gaat dan met name om de ‘keuringen’ in het kader van de Wia, de ZW, [...]

By |2017-06-22T06:42:14+01:00oktober 15th, 2014|Geen categorie|0 Comments

Passende participatie voor iedereen! Cliëntenorganisaties formuleren beleidskaders

Passende participatie voor iedereen! Cliëntenorganisaties formuleren beleidskaders Door Catrinus Egas De kracht en kwaliteit van de samenleving worden bepaald door onderlinge betrokkenheid. Betrokkenheid begint met meedoen. In een betaalde baan, in het vrijwilligerswerk, in de zorg voor anderen. Sociaal is het niet aanvaardbaar dat mensen buiten de samenleving staan, economisch is het niet verantwoord. De [...]

By |2017-06-22T06:42:14+01:00augustus 25th, 2014|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Passende participatie voor iedereen! Cliëntenorganisaties formuleren beleidskaders