Burgers Aan Zét!

AanZ helpt burgers en cliënten eigen initiatief te nemen

Als burger wilt u invloed op het beleid van uw gemeente. Of u wilt samen met anderen een nieuw initiatief nemen, een voorziening op poten zetten of juist behouden. Als cliënt wilt u invloed op de dienstverlening van de sociale dienst, de zorginstelling. Als huurder wilt u meer te zeggen hebben bij de woningcorporatie. U heeft, net als andere burgers, cliënten of huurders, ideeën over de kwaliteit van het beleid, van de dienstverlening, de voorlichting, aanvraagprocedures en bereikbaarheid. Hoe kunt u uw initiatief of invloed organiseren?

AanZ helpt u vorm te geven aan uw initiatief.

Help ik participeer!

AanZ begeleidt burgeradviesraden, cliëntenraden en panels

De burgeradviesraad of de cliëntenraad is benoemd, maar dan ….

Burgerparticipatie en cliëntenparticipatie zijn minder eenvoudig dan het lijkt. Nemen ze ons wel serieus? Hoe bereik ik medeburgers en cliënten? Wie bepaalt hier eigenlijk de agenda? Snap jij die beleidsstukken?

AanZ helpt u op weg, laat u zelf de agenda bepalen en helpt u signalen van cliënten te verzamelen.

Da’s nou precies wat ik zeg!

AanZ helpt verwoorden wat u wilt bereiken

U heeft een idee, maar hoe zeg je dat?

AanZ helpt u uw idee verder te ontwikkelen en te formuleren. U weet meer dan u denkt!

Alle begin is moeilijk

AanZ, voor het ontwikkelen van uw initiatief

U heeft een plan, maar hoe geef je dat vorm?

AanZ schrijft met u een projectplan en helpt u om daar mensen en geld voor te vinden.

Projectcoördinatie is ook mogelijk.

Doorstarten en opnieuw beginnen

AanZ helpt u aan nieuw elan en perspectief

Het gebeurt in elke organisatie. De boel zit vast.

U dreigt de slag te missen. De subsidiekraan gaat dicht. Hoe moet het verder?

AanZ laat u nieuwe mogelijkheden zien, confronteert en verheldert.