Kwaliteit vanuit cliëntenperspectief

Door Catrinus Egas   Wat is kwaliteit van beleid en dienstverlening? En wie bepaalt dat? Tot nog toe was het een zaak van bestuurders en managers. Het wordt tijd dat cliënten (en burgers) hun eigen opvatting van kwaliteit formuleren en daarover in dialoog gaan met bestuurders en dienstverleners.   Er waait een nieuwe wind door bestuurlijk Nederland waarin professionals en burgers/cliënten meer ruimte krijgen om het zelf te doen en te bepalen. Gemeenten hebben een duidelijke wens om meer samen met burgers beleid te maken. En (sociale) professionals krijgen meer ruimte om de uitvoering van het beleid vorm te geven. [...]

Bestuurlijke vernieuwing, een casus

  Door Catrinus Egas, mei 2015   De gemeenteraad van gemeente X besloot op interactieve wijze met de lokale samenleving beleid te formuleren en – op het terrein van kunst en cultuur – de uitvoering daarvan uit handen te geven aan de lokale samenleving. Het proces en de consequenties daarvan voor de eigen positie en verantwoordelijkheid werden vooraf niet doordacht. Dit leidde tot handelingsverlegenheid, non-beleid en onbehoorlijk bestuur. Deze casus laat zien hoe een al te gemakkelijk en onzorgvuldig ingezet proces van bestuurlijke vernieuwing ontspoort. Een waarschuwing dus.   Op enig moment besloot de raad vorm te geven aan het [...]