pionrgb Egas, C. (2001 t/m 2006). Lokale cliëntenraden in beeld. Jaarlijks trendonderzoek naar de stand van zaken met de lokale cliëntenparticipatie.

Klik hier voor het hele artikel 

pionrgbUtrecht, LocSZ en LEC.Egas, C. (2006). Herbeoordeling, Re-integratie, Werk? Een onderzoek naar de bevindingen van herbeoordeelde arbeidsongeschikten met de re-integratiepraktijk. Culemborg, AanZ .

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. (2006). Ieder voor zich? Eigen verantwoordelijkheid en solidariteit in de sociale zekerheid. Verkenning naar de gevolgen voor cliënten van 20 jaar ingrijpen in de sociale zekerheid.

Klik hier voor het hele artikel 

pionrgbMaastricht, De Pijler. Egas, C., Komduur, J. en Huson, A. (2006). Beoordeling arbeidsongeschiktheid. Informatie en adviezen over de WIA-beoordeling. Hoensbroek/Amsterdam, LVA, BPV&W, Pandora.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. & Komduur J. (2006). De eenmalige herbeoordelingen; het verhaal achter de cijfers. Een onderzoek naar de bevindingen van arbeidsongeschikten met de eenmalige herbeoordelingen. Amsterdam, BPV&W.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. (2005). De Wmo; cliënten aan zet. Hoe organiseren we lokale invloed? Brochure ten behoeve van de lokale participatie. Utrecht, Sociale Alliantie.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. (2005). Tien aanbevelingen voor de lokale cliëntenparticipatie. Handreiking voor het inrichten van de lokale cliëntenparticipatie. Culemborg, AanZ.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. (2005). Hoe wit blijft de participatie? Allochtonen nagenoeg onzichtbaar in de cliëntenparticipatie. Handreiking over het betrekken van allochtone cliënten bij de participatie. 

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. (2004). Sociale zekerheid; staat of privaat? De privatisering van de sociale zekerheid in kaart gebracht. Amsterdam, BPV&W.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. (2003). Hebben jullie dat nou ook? Lokale cliëntenraden bundelen zich in netwerken. Onderzoek naar de netwerkontwikkeling van lokale cliëntenraden. Utrecht, Sjakuus.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. & Ramaekers, G. (2001). Van evalueren kun je leren! Handreiking over scholing voor cliëntenparticipatie. Utrecht, LEC.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. & Ramaekers, G. (2000). Help! Ik participeer….! Investeren in ondersteuning van cliënten bij hun participatie. Handreiking voor overheden, uitvoeringsinstanties en ondersteuningsinstituten. Utrecht, LEC.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. & Ramaekers, G. (2000). Cliënten leren participeren. Handreiking over scholing voor cliëntenparticipatie. Utrecht, LEC.

Klik hier voor het hele artikel

pionrgb Egas, C. & Ramaekers, G. (2000). Enige hulp is welkom. Handreiking voor cliënten bij het organiseren van ondersteuning. Utrecht, LEC.

Klik hier voor het hele artikel