Opdrachtgevers Aanz

Amsterdams Steunpunt Wonen ASW

Breed Platform Verzekerden en Werk / Welder

Cadans

CG-Raad / Ieder(in)

De Arme Kant van Amersfoort

De Arme Kant van Utrecht

De Arme kant van Zuid Holland

Dienst Maatschappelijk Activeringswerk

FNV Bondgenoten

FNV Vakcentrale

FSU, Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden

GAK

Gelders WAO Beraad

Gemeente Berkelland

Gemeente Hardenberg

Gemeente Leusden

ITV Content

Kerk in actie (PKN)

Landelijk Centrum Opbouwwerk

Landelijke Cliëntenraad Suwi (LCR)

Landelijk Overleg Cliëntenraden Sociale Zekerheid

Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten

Ministerie van BZK

Ministerie van SZW

Ministerie van VWS

Movisie

Nierpatiënten Vereniging Nederland

Odyssee-groep

Portfolio4u

Primo Noord Holland

Provincie Noord Brabant

Rendement Uitgeverij

Sociale Alliantie

Sociaal Netwerk Nieuwerkerk a/d IJssel

Spectrum Gelderland

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Stichting Banenplan

Stichting Clip

Stichting CSZ

Stichting de Pijler

Stichting Dock

Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid Holland

Stichting Uitkeringsgerechtigden Noord Holland

UWV

Vakbond Het Zwarte Corps

Vereniging BUS

Vereniging FSU

Verwey Jonker Instituut

Volkshogeschool Baarn

Volkshogeschool Oisterwijk

Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen (VSV)

WAO Beraad Eindhoven

WAO Café

WAO Platform Noord Holland

WAO Platform Zuid Holland

Whiplash Stichting Nederland

X-S2 Kennisnetwerk

Zet Brabant