Organisatie- en adviesbureau voor sociale projectontwikkeling, vraagsturing en participatie 

CatrinusEgas foto

Een bureau met bijzondere expertise voor burgers, cliënten, overheden, uitvoerders en dienstverleners

Mijn naam is Catrinus Egas .

Ik heb ruim 30 jaar ervaring in het ondersteunen en ontwikkelen van zelforganisaties van bewoners, cliënten en burgers.

Burgers organiseren zich om eigen activiteiten te ontwikkelen, vormen van onderlinge dienstverlening op te zetten en op te komen voor hun belangen op het terrein van beleid en dienstverlening.

Zij hebben daarbij altijd te maken met beleidsmakers, politici, uitvoeringsinstanties, zorgverleners en andere dienstverleners.

Mijn inzet is het mondig maken van burgers en het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Ik richt mij ook op het bij elkaar brengen van burgers en cliënten, beleidsmakers en dienstverleners.

Samen zullen zij vorm moeten geven aan participatie, aan vraagsturing en beleid dat burgers aanspreekt en dat aansluit bij hun behoeften. Dat vraagt wederzijds respect, goede en open communicatie en inzicht in ieders positie en mogelijkheden.

In de praktijk is dat een moeizaam proces. Beleidsmakers zoeken burgers voor een politiek draagvlak, managers gebruiken cliëntenraden en panels meestal als hun eigen klankbord, burgers reageren vaak alleen maar op wat ze niet bevalt. Alle betrokken partijen hebben nog een hoop te leren; ieder voor zich maar vooral ook met elkaar.

Daar kunt u best wat hulp bij gebruiken en daar kunt u mij op aanspreken.

Ik beschik over een uitgebreid netwerk van contacten in cliëntenorganisaties, uitvoeringsinstanties, overheden en dienstverleners. Op die manier kan ik voor u verbindingen leggen, bruggen slaan, deuren openen, expertise aanboren en informatie ophalen.

Mocht het eventueel nodig zijn, dan kan ik een beroep doen op een uitgebreid netwerk van trainers, coaches, opbouwwerkers, organisatieadviseurs en tekstschrijvers. Natuurlijk sta ik in voor hun kwaliteit.

Uw vraag is de basis voor mijn maatwerk. U kunt mij altijd benaderen voor tarieven en diensten op maat.

AanZ , een naam met betekenis

AanZ staat voor een aanzet tot nieuwe initiatieven, een nieuw project, een nieuwe stap. Kortom ontwikkeling.

AanZ staat ook voor het bevorderen van mogelijkheden voor burgers en cliënten om zélf aan zet te komen en te blijven, en zelf initiatieven te nemen.